فر.شگاه مرکزی s.a.m   جهت سرویس دهی بهتر به مخاطبان افتتاح شد

آدرس : تهران،خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، بعد از خیابان ژاندارمری،نبش بن بست ری، پلاک59

آقای همایی : 09192250765

تلفن:66463477